Enquete ondernemersklimaat Scherpenzeel

Demografie respondent

 • Naam / anoniem
 • Winkelier : ja / nee
 • Personeel : ja / nee, ja, 0-10, 11-25, 26-100, 100+
 • Bedrijf in Scherpenzeel ja / nee
 • Woonachtig in Scherpenzeel ja / nee
 • Algemene oordeel over ondernemen in Scherpenzeel
 • Indien er een speciale avond georganiseerd wordt om de belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente Scherpenzeel te bespreken, vanuit het oogpunt van de ondernemer, zou je daar dan aanwezig willen zijn?

Onderwerpen enquête (invloed op ondernemersklimaat)

Welke van onderstaande onderwerpen hebben wat jou betreft de meeste urgentie om aan te kaarten bij de gemeente / overheid?

Overheid / dienstverlening

 1. Bereikbaarheid / beschikbaarheid voor ondernemers
 2. Besluitvorming van de gemeente
  1. Snelheid
  2. Duidelijkheid / communicatie
  3. Besluiten (voldoende in belang ondernemers?)
 3. Kosten ondernemen in Scherpenzeel (ozb, leges, afval, etc.)
 4. Ondersteuning bij ondernemers vraagstukken (bv. duurzaamheid, uitbreiding, personeel, participatie, sociaal, innovatie etc.)
 5. Verkrijgen van vergunningen
 6. Openingstijden winkels / horeca
 7. Zelfstandigheid gemeente Scherpenzeel: voor / tegen / geen mening
 8. Anders (opmerking)

Ruimtelijke ordening

 1. Beschikbare ruimte om te ondernemen
 2. Wijze van invullen beschikbare ruimte
 3. Bereikbaarheid / ontsluiting / openbaar vervoer
 4. Parkeren
 5. Anders (opmerking)

Beschikbare faciliteiten

 1. Internet voorzieningen
 2. Horeca voorzieningen
 3. Hotel voorzieningen
 4. Evenementen
 5. Recreatie & sport
 6. Wonen / woningen
 7. Anders (opmerking)

Personeel

 1. Beschikbaarheid (voldoende gekwalificeerd) personeel
 2. Anders (opmerking)

Sociaal / samenleving

 1. Beschikbaarheid en bereikbaarheid (sociale/zakelijke) netwerken
 2. Commerciële mogelijkheden
 3. Anders

Tot slot

 1. Nog iets toe te voegen? Geef het hieronder aan:
 2. (Opmerkingen)
Ondernemersvereniging Scherpenzeel