Algemene ledenvergadering

 1. Welkom
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015
 4. Jaarverslag 2015 secretaris en penningmeester
 5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
 6. Contacten met de gemeente
 7. MKB Nederland
 8. Bestuurszaken (wisseling van bestuursfuncties)
 9. Activiteiten 2015:
  • 10 juni BBQ zwembad ‘t Willaer
  • 2 juli Wielerronde Scherpenzeel
  • 25 september Uitje Bunschoten/Spakenburg
  • 1 december Workshops bij de Kromme Hoek
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Download hier de agenda

Ondernemersvereniging Scherpenzeel