Gemeente overleg

Tijdens dit één-a-tweemaandelijkse overleg houden wij de gemeente scherp en vica versa. Bij elk Gemeenteoverleg is er een afvaardiging vanuit de ondernemersvereniging aanwezig om onder andere mee te denken over het sociaaleconomische beleid. De intentie is door deze interactie een optimaal, levendig en positief ondernemersklimaat in Scherpenzeel te stimuleren.

Ondernemersvereniging Scherpenzeel