Vaste OS Borrel

Op deze laatste vrijdag van de even maand is er een borrel voor alle OS-leden. Gelijk na het werk, van 17:00 tot 19:00 uur in de Kromme Hoek. Zonder aanmelding en… op kosten van de OS. Ofwel, laagdrempelig 🙂

Ondernemersvereniging Scherpenzeel