Beste OS-leden, 
Wat een bizarre omstandigheden maken we als mens én als ondernemer mee. Wij hopen dat een ieder z’n vorm weet te vinden hoe om te gaan met de Coronacrisis. Ondernemerschap en creativiteit wordt sterk op de proef gesteld. Blijf positief denken, probeer mogelijkheden te zien en houd de moed erin. Voor de ene onderneming makkelijker dan de ander. We hebben samen met de Gemeente Scherpenzeel in ieder geval een kleine opsomming gemaakt betreft regelingen.Allen sterkte en geluk gewenst,Namens bestuur Ondernemersverenging Scherpenzeel
Huidige regelingen
Bijzonder uitstel van betaling 
belastingdienst
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.
Meer informatie van de belastingdienst over bijzonder uitstel van betaling.
Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines)
.ZZP en Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)
Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt. U kunt hiervoor de gemeente Scherpenzeel telefonisch bereiken via  (033) 277 23 24.Werktijdverkorting en Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 
De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Als alternatief introduceert het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend. Bij ten minste 20% omzetverlies kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten.

Meer informatie van de overheid voor de werktijdverkorting en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

 

Aankomende regelingen
Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV) 

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.
Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector 
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.
Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK) 
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.
Algemene informatie
Voor algemene informatie heeft de Kamer van Koophandel het Coronaloket geopend. Deze is telefonisch bereikbaar via: 0800 2117.
Ondernemersvereniging Scherpenzeel