‘Franchisecode moet franchisenemer beter beschermen’

MKB-Nederland ondersteunt van harte de Nederlandse Franchise Code, die vandaag aan minister Kamp van Economische Zaken wordt aangeboden. Volgens voorzitter Michaël van Straalen dragen de door de sector zelf opgestelde gedragsregels bij aan een evenwichtigere relatie tussen franchisegever en –nemer.  En dat is hard nodig. “Het komt nu nog te vaak voor dat franchisenemers zich gedwongen voelen door de franchisegever”, schrijft Van Straalen in een brief aan de minister.

Minister Kamp heeft de franchisesector zelf gevraagd om een code met gedragsregels te ontwikkelen. Met deze vorm van zelfregulering ziet hij af van specifieke wet- en regelgeving ten aanzien van franchising. De vandaag gepresenteerde Nationale Franchise Code (NFC) is opgesteld door vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers en is mede gebaseerd op de Europese Erecode voor Franchising. “De code kan goed zijn werk doen als die breed wordt gedragen en toegepast ”, zegt Van Straalen. “De inhoud ziet toe op eerlijke handelspraktijken en versterkt het concurrentievermogen van dit business model.”

Eenzijdig wijzigen
De NFC gaat met name over een evenwichtige behartiging van de belangen van beide partijen.  Daarvan is nu te weinig sprake, aldus Van Straalen.  “Franchisenemers dragen volledig bij aan de kracht van een formule. Het zijn ondernemers die zich met hart en ziel voor hun zaak inzetten en daar profiteert ook de franchisegever van. Dan moet die franchisenemer ook als zodanig worden gehoord en beter worden beschermd.  Nu kan een franchisegever belangrijke bepalingen eenzijdig wijzigen, terwijl de gevolgen voor franchisenemers groot kunnen zijn.”

Concurrentie
Schrijnender nog vindt Van Straalen de concurrentie die franchisenemers wordt aangedaan door hun eigen franchisegever. “Webwinkels zijn daar een mooi voorbeeld van. De franchisegever opent een webshop waarin hij dezelfde producten verkoopt als de franchisenemer in de winkel.. Over de verdeling van kosten en opbrengsten van webshops moeten duidelijke afspraken worden gemaakt.”

Van Straalen hoopt dat zowel franchisegevers als –nemers de gedragsregels in de NFC omtrent transparantie, integriteit en overleg goed zullen gaan naleven in de praktijk. “Daar staat of valt de werking van de code natuurlijk mee.  Wij hebben de minister gevraagd om de toepassing en werking van de code te bevorderen en ondersteunen hem in het onderzoek naar een wettelijke verankering van de code”.

Ondernemersvereniging Scherpenzeel