Mark Mudde

De verbindende rol van de Winkelierscommissie in Scherpenzeel
In de levendige wereld van lokale belangenbehartiging en gemeenschapsopbouw staat Mark Mudde centraal als voorzitter van de Winkelierscommissie in Scherpenzeel. Zijn toewijding aan het versterken van de plaatselijke economie en het verbinden van verschillende ondernemers maakt hem van onschatbare waarde binnen Ondernemersvereniging Scherpenzeel (OS).

Mark Mudde’s leiderschap draait om de krachtige visie van samenwerking. “In 2020 hebben enkele collega-winkeliers en ik deze commissie opgericht. Dit deden we omdat we merkten dat we niet genoeg verenigd waren om onze stem effectief te laten horen. Ons gezamenlijke doel is om de taart waar we allemaal van genieten, samen groter te maken, zonder dat elk van ons vecht voor zijn eigen stukje.”

Brug tussen ondernemers, OS en gemeente
Als voorzitter van de Winkelierscommissie is Mudde nauw betrokken bij het behartigen van de belangen van lokale winkeliers. De commissie fungeert als een brug tussen ondernemers, Ondernemersvereniging Scherpenzeel en de Gemeente Scherpenzeel. “We doen mee aan bijeenkomsten van OS en de gemeente en zijn actief betrokken bij de Verkeersadviesgroep en de Cultuurcommissie.”

Het doel is niet alleen om de commerciële aantrekkelijkheid te vergroten, maar ook om een veilige en bloeiende omgeving te creëren. “De commissie organiseert jaarlijks evenementen zoals de Feestmarkt, Kerstmarkt en dorpspicknick Picknick Valley. Ook is de Scherpenzeelse Cadeaubon geïntroduceerd om consumenten aan het dorp te binden”, aldus Mudde.

 

‘Ons gezamenlijke doel is om de taart waar we allemaal van genieten, samen groter te maken, zonder dat elk van ons vecht voor zijn eigen stukje’

 

Samenwerking met Ondernemersvereniging Scherpenzeel
Mudde’s inzet wordt versterkt door de steun van OS. Als een overkoepelende organisatie begrijpt OS de specifieke behoeften van winkeliers. “Gezamenlijk zijn we gesprekspartner voor de gemeente wat betreft bereikbaarheid en veiligheid van het winkelgebied. Klanten geven de voorkeur aan Scherpenzeel voor hun boodschappen, wij streven ernaar dit zonder al te veel hindernissen te laten verlopen. Door evenementen en de cadeaukaart versterken we het gevoel van saamhorigheid in het dorp.”

Uitdagingen en kansen voor de toekomst
Als eigenaar van Jumbo Scherpenzeel, voorzitter van de Winkelierscommissie en bestuurslid binnen OS, ziet Mudde zowel uitdagingen als kansen voor de lokale winkeliers. “Met de nieuwe woonwijk en de reconstructie van de Dorpsstraat liggen er kansen. Het dorp wordt aantrekkelijker als ontmoetingsplek, veiliger en de winkels beter bereikbaar voor onze consumenten.”

Leegstand van winkelpanden kan in deze tijd volgens de ondernemer een risico vormen. “We streven naar een meer geconcentreerd winkelaanbod in plaats van een uitgestrekt gebied. Voorkomen van vervanging van winkels door woningen is cruciaal. Het onderhouden van directe communicatielijnen binnen OS en met de gemeente zijn essentieel.”

Concrete successen en initiatieven
Mudde heeft met de Winkelierscommissie tastbare successen behaald, zoals de introductie van het ‘SHOPLICHT’ tijdens de Covid-pandemie en de lancering van de Scherpenzeelse Cadeaubon. Deze initiatieven hebben niet alleen bijgedragen aan het behoud van lokale bedrijvigheid, maar ook aan het versterken van de onderlinge band binnen de gemeenschap. “Een bijzonder belangrijke groep binnen OS zijn de winkeliers, die nauw verbonden zijn met de lokale bevolking van Scherpenzeel. Ze moesten samenkomen om hun belangen te behartigen. Deze belangen zijn misschien minder waardevol voor andere bedrijven, maar zijn juist essentieel voor het algemene welzijn.”

Ondernemersvereniging Scherpenzeel