Over OS

Wij zijn Ondernemersvereniging Scherpenzeel

We zijn er voor ondernemers en ondernemingen in Scherpenzeel. We verbinden netwerken aan elkaar en waken over het ondernemersklimaat. Zijn verspreid over het jaar actief met verschillende acties en evenementen. Puur voor de ondernemer maar ook voor de maatschappelijke belangen en leefbaarheid van de burgers. Formeel en informeel, we snappen dat er een mix moet zijn zijn tussen gezelligheid en effectieve business. Zelf noemen we dat de harde en de softe  kant.

Onze vereniging bestaat uit ca. 200 trotse leden die zich stuk voor stuk bewust zijn van het feit dat je Scherpenzeel als dorp aantrekkelijk moet maken.

B2B maar ook B2C. Daarom mengt de ondernemersvereniging zich in de politiek, heeft het continu overleg met de Gemeente en luistert het naar alle actoren die een rol of belang hebben in het dorp. We willen een actieve speler zijn in het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Die doelen stelt het bestuur, die op haar beurt zichzelf verplicht de leden daarover op de hoogte te houden.

De keuze is gemaakt om dat naast face-to-face op innovatieve wijze vorm te geven. We werken met verschillende commissies met mailings, direct messages en social media.

Onze “harde” en “softe” targets zijn:

Meet and greet

 • Soft

  Sociaal elkaar leren kennen aan de hand van de activiteiten die georganiseerd worden en “het biertje”

 • Hard

  verbinden en opleveren van onderling sterk ondernemend netwerk en gunningen.

Maatschappelijk klimaat

 • Soft

  het willen organiseren van maatschappelijk gebonden activiteiten. Iets betekenen voor het levendig houden van het dorp.

 • Hard

  belangen van ondernemers bespreekbaar maken door met de gemeente om tafel te zitten en meedenken in visievorming c.q. planontwikkeling.

De doe-het-zelf 80/20 springplank!

Je kent het gezegde wel: ”Je bent ondernemer of je bent het niet.” Wat ons betreft waar.

Ondernemersvereniging Scherpenzeel creëert een tool die op verschillende vlakken als springplank kan fungeren voor jou of je onderneming. Feit blijft dat ondernemers het uiteindelijk zelf moeten doen. Het is aan jou hoe effectief je deze springplak maakt. Wij zijn ervan overtuigd dat een ondernemer 20% (en zijn personeel) van zijn/haar tijd in moet vullen met iets anders dan het core werk. In die 80/20 verhouding zit ook de deelname van de ondernemersvereniging. In onze toekomstvisie staat beschreven dat activiteiten daar focus op moet hebben. Op deze wijze bieden we een meerwaarde richting jou als ondernemer. Noem het een springplank.

bestuur

null

Martijn de Vries

Voorzitter

null

Danny Wolfswinkel

Penningmeester

null

Dirk Jan van den Brink

Vice-voorzitter

null

Manon Doornbos

Algemeen bestuurslid

null

Bas Vlug

Secretaris

null

Dieter van Ek

Algemeen bestuurslid / Winkelier

null

Mark Mudde

Algemeen bestuurslid / Winkelier

null

Henk den Boer

Algemeen bestuurslid

null

Martijn Ruler

Algemeen bestuurslid

null

Bert ter Maaten

Algemeen bestuurslid

Facts

De Ondernemersvereniging Scherpenzeel is op 10 december 2007 opgericht. De heren Wim Schimmel, voorzitter en Roel-Peter Bakker, secretaris, hebben op 20 maart 2008 de notariële akte van oprichting en statuten getekend bij notaris mr. A.H. Korlaar te Scherpenzeel.

De vereniging is aangesloten bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: 32133565 van het Handelsregister.

Ik wil graag actief zijn in het bestuur of een commissie

Als lid zijnde bestuurlijke ambities? Meld het en het bestuur zal kijken welke rol je kan vervullen binnen de vereniging. Lukt dit niet in het bestuur, dan zijn er vaak ook plekken vrij in verschillende evenementencommissies.

Neem contact op

Commissies

null

Henk den Boer

Feestje in ’t Park

null

Dieter van Ek

PicknickValley

null

Martijn Ruler

Politiek en gemeente

null

Bas Vlug

Wielerronde Scherpenzeel

null

Arjen Westerduin

Christmas Stories

null

Manon Doornbos

Goede doelen

null

Mark Mudde

Winkelierscommissie

null

Dieter van Ek

Zomermarkt

null

Bert ter Maaten

Duurzaamheid

Ondernemersvereniging Scherpenzeel