Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een regeling voor huishoudens die door corona een terugval in hun inkomen hebben van minimaal 30%. Het is een tegemoetkoming voor mensen die hierdoor moeite hebben om hun vaste (privé) woonlasten te betalen. Het gaat dan om.

 • Huur
 • Hypotheek(rente)
 • Gas
 • Water
 • Elektriciteit
 • Vaste autokosten (verzekering en motorrijtuigenbelasting)

De TONK geldt van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Voor de aanvraag hiervan neemt u eerst contact op met de klantmanager, (033) 277 23 24 om daarna het aanvraagformulier (onder formulieren en documenten) in te vullen.

Wat zijn de voorwaarden?
Er zijn een aantal voorwaarden die bepalen of u in aanmerking komt voor de TONK:

 • U bent 18 jaar of ouder maar u heeft nog geen recht op pensioen.
 • U woont en verblijft in gemeente Scherpenzeel
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Door de coronacrisis heeft u minimaal 30% minder inkomen.
 • Hierdoor kunt u tijdelijk uw privé woonkosten die echt nodig zijn niet betalen.
 • Uw eigen vermogen bedraagt minder dan € 31.340 (alleenstaande aanvrager) of € 62.680 (samenwonende aanvrager).
 • U kunt geen aanspraak maken op een andere financiële regeling of uitkering (huurtoeslag, woonkostentoeslag, toeslag op uw WW-uitkering, etc.)
 • U kunt geen aanspraak maken op tijdelijke huurverlaging of een betaalpauze van uw hypotheek

Hoogte van de TONK
De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • De hoogte van uw (woon)kosten;
 • Uw inkomen en vermogen van u en uw partner. Voor het vermogen kijken we alleen naar geld dat direct beschikbaar kan zijn, zoals geld op uw bank- en spaarrekening.
 • Het inkomen van uw medebewoners waarmee u de kosten kunt delen;
 • De draagkracht op sociaal minimum. Dit betekent dat we verwachten dat u een deel van uw woonkosten zelf kunt betalen. Dit zijn kosten waarvan we van andere mensen met een sociaal minimuminkomen ook verwachten dat zij deze (kunnen) betalen;
 • De maximale tegemoetkoming voor de TONK is € 1.000 per maand.

Hoe lang duurt de TONK?
U kunt een aanvraag doen voor een TONK tegemoetkoming voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021.U kunt op dit moment een aanvraag indienen voor aanvraagperiode 1. Er zijn 2 aanvraagperioden:

 • Aanvraagperiode 1: 1 januari tot en met 31 maart 2021
  U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 april 2021.
 • Aanvraagperiode 2: 1 april tot en met 30 juni 2021
  U kunt een aanvraag indienen vanaf 12 april tot en met 31 juli 2021. Heeft u al een TONK ontvangen in aanvraagperiode 1? Dan kunt u een verkorte aanvraag indienen. Let op: geef wijzigingen in uw inkomen of woonlasten altijd aan ons door!

Aanvraag indienen
U heeft de volgende documenten nodig om een aanvraag in te dienen:

 • Kopie van identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • Bewijsstukken van uw inkomen in januari 2020 en de aanvraagmaand. Stuur ook bewijsstukken van het inkomen van uw partner en medebewoners mee.
 • Bewijsstukken van uw direct beschikbare vermogen (zoals contact geld, geld op uw betaal- en spaarrekening). Stuur ook bewijsstukken mee van het vermogen van uw partner;
 • Bewijstukken van uw huur of hypotheek;
 • Bewijsstukken met facturen van gas, water en elektriciteit;
 • Bewijsstukken van uw vaste autolasten: verzekering en motorrijtuigenbelasting.

Stuur deze bewijsstukken samen met het volledig ingevulde aanvraagformulier op:

 • Per post
  Aanvraag TONK
  Postbus 100
  3925 ZJ Scherpenzeel
 • Afleveren bij de balie in het gemeentehuis
  Stationsweg 389a
  3925 CC Scherpenzeel
 • Per e-mail
  Stuur uw aanvraag naar sociaalteam@scherpenzeel.nl. Vermeld hierbij in de onderwerpregel dat het gaat om een aanvraag voor de TONK.
  Wij adviseren u om de bestanden op een veilige manier te mailen (versleuteld of met een wachtwoord).
 • Inlichtingenplicht: geef wijzigingen in uw privé- of woonsituatie door
  Een tegemoetkoming voor de TONK is bedoeld om u te ondersteunen bij de privé woonlasten die u (tijdelijk) niet kunt betalen. Wij beoordelen uw aanvraag op basis van uw inkomen in januari 2021.Verandering in inkomen
  Het kan zijn dat u na januari meer bent gaan verdienen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de TONK tegemoetkoming. U dient veranderingen in het inkomen binnen 5 werkdagen aan ons door te geven. Doe dit ook als het inkomen van een van uw medebewoners verandert.
  Dit kan u doen via het wijzigingsformulier (te downloaden via ‘Formulieren en documenten’, onderaan deze pagina). Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat het inkomen veranderd is.Verandering in woon- of leefsituatie
  Het kan zijn dat uw woon- of leefsituatie verandert tijdens de periode dat u een TONK tegemoetkoming ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u of een van uw medebewoners verhuist.
  Ook dit dient u aan ons door te geven via het wijzigingsformulier (te downloaden via ‘Formulieren en documenten’, onderaan deze pagina). Geef de verandering binnen 4 weken door. Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat uw woon- of leefsituatie veranderd is.

Bestuurlijk boete

De gemeente kan u een bestuurlijke boete opleggen als:

 • Uw inkomen, woon- en/of leefsituatie verandert;
 • Deze veranderingen invloed hebben op de hoogte van de TONK tegemoetkoming;
 • U ons niet informeert over de veranderingen.
  Als u om bovenstaande redenen teveel geld ontvangt, krijgt u een boete. Het bedrag dat u teveel heeft ontvangen vorderen wij terug.

Voor aanmelding of vragen kunt u mailen naar: sociaalteam@scherpenzeel.nl

Ondernemersvereniging Scherpenzeel