Werkgevers betreuren vertrek FNV en CNV uit SNA-keurmerk

Werkgeversorganisaties betreuren het besluit van FNV en CNV om zich terug te trekken uit de Stichting Normering Arbeid (SNA). Zij willen niet langer hun naam verbinden aan het SNA-keurmerk, omdat zij ‘steeds vaker op uitzendbureaus mét keurmerk stuiten die via constructies de cao omzeilen’. Maar de stichting is juist dé plek om dit soort zaken met elkaar te bestrijden, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, COV, OSB, ABU en NBBU.

Zelfregulering uitzendbranche
De sociale partners werken sinds 2006 gezamenlijk via de Stichting Normering Arbeid aan zelfregulering voor ordening in de uitzendbranche. Dit geeft de inlenende werkgevers houvast. Volgens de zeven werkgeversorganisaties is er met de stichting dan ook iets unieks neergezet. ‘Een sterk en breed gedragen keurmerk voor het uitzenden en aannemen van werk, gefundeerd op een nationale NEN-norm.’

Overleg Asscher
In de afgelopen paar jaar is de samenwerking geïntensiveerd met de uitvoering van een -in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid- opgesteld pakket van maatregelen om de kwaliteit van de zelfregulering te verhogen. Alle betrokken partijen hebben zich actief ingespannen om daar een succes van te maken en er zijn flinke stappen gezet, stellen de organisaties. Zo is onder meer controle op de naleving van een aantal cao-elementen aan de norm toegevoegd.  In juli vorig jaar heeft minister Asscher dit ook in een brief aan de Tweede Kamer laten weten en daarbij aangegeven dat de betrokken partijen vertrouwen hebben in de stappen die zijn gezet.

Belang van zelfregulering
FNV en CNV zeggen de samenwerking onder meer op vanwege een verschil van inzicht met betrekking tot de gewenste ontwikkeling en regulering van flexibele arbeid in Nederland. Het belang van zelfregulering in een publieke-private samenwerking voor een eerlijke ordening weegt voor de werkgeversorganisaties  zwaar. Daarom zullen partijen ook zonder vakbonden verder gaan op de ingeslagen weg van zelfregulering, is de reactie van de zeven werkgeversorganisaties: MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Ondernemersvereniging Scherpenzeel