Zwarte Land II

‘Zwarte Land II is heel hard nodig’

Geen twijfel bij ondernemersvereniging en bedrijvenkring

[SCHERPENZEEL] De realisatie van bedrijventerrein Zwarte Land II is volgens Henk de Boer van Martijn van Ruler van de Ondernemersvereniging Scherpenzeel niet alleen wenselijk, maar vooral heel hard nodig. ,,De vraag van lokale ondernemers naar locaties omdat zij willen uitbreiden neemt nog steeds toe. De nood is echt hoog, want op dit moment zijn die mogelijkheden er in Scherpenzeel gewoon niet. Zonder het perspectief van meer bedrijventerrein gaan Scherpenzeelse ondernemers in de komende tijd absoluut uitwijken naar andere plaatsen.’’

Martijn van Ruler spreekt uit ervaring. De Scherpenzeelse ondernemer verhuisde met zijn bedrijven PD-care en Skafit Medical een aantal jaren geleden al naar Renswoude omdat er in zijn woonplaats geen ruimte  te vinden was voor uitbreiding van zijn zakelijke activiteiten. ,,Eerlijk gezegd begin ik al weer aan uitbreiden toe te komen. Als Scherpenzeler zou ik met mijn bedrijven graag terugkomen naar mijn eigen dorp, maar dan moeten er wel nieuwe mogelijkheden komen om hier te vestigen.’’ Ook voor de voorzitter van de Ondernemersvereniging, Henk de Boer, begint de tijd te dringen omdat hij in zijn pand aan de Holleweg uit zijn jasje aan het groeien is. ,,Ik denk wel eens aan verhuizen richting Amersfoort, maar als het even kan zou ik met mijn reclamebureau Zeker Zichtbaar graag in Scherpenzeel willen blijven. Datzelfde probleem speelt trouwens bij heel veel ondernemers die hier in kleinere units aan de Holleweg gevestigd zijn. Wil je die bedrijven in Scherpenzeel houden, dan is het realiseren van Zwarte Land II echt een noodzaak.’’

Den Boer stoort zich eraan dat de animo van lokale ondernemers voor Zwarte Land II door sommigen nog altijd in twijfel wordt getrokken. ,,In 2016 hebben wij een eerste onderzoek gedaan onder de lokale ondernemers waaruit een behoefte naar voren kwam aan ruim 2,5 ha nieuw bedrijventerrein. Bij een nieuwe peiling in 2018 was die behoefte al gegroeid naar meer dan 3,5 ha. Hoe het op dit moment is weet ik niet, maar wij hebben de indruk dat die behoefte aan nieuw bedrijventerrein niet bepaald is afgenomen, maar eerder nog meer toegenomen. Wij hebben er als ondernemersvereniging dan ook geen enkele twijfel over dat die 2,5 ha, die in de plannen voor Zwarte Land II zijn opgenomen voor lokale ondernemers, moeiteloos gevuld gaan worden.’’

Dick Veldhuizen, voorzitter van de Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg, zegt de verwachting van Den Boer en Van Ruler van harte te delen. ,,Als bedrijvenkring zijn wij, in tegenstelling tot de Ondernemersvereniging Scherpenzeel, niet direct betrokken bij de plannen voor realisatie van Zwarte Land II. Maar dat er grote behoefte is aan meer bedrijventerrein in deze omgeving is een ding wat zeker is. Ook in Woudenberg maken wij ons grote zorgen over de hoeveelheid beschikbaar bedrijventerrein. Niet voor niets hebben wij als bedrijvenkring de noodklok geluid bij de gemeente omdat zij ervoor hebben gekozen om grote delen van het gebied rond de Stationsweg te bestemmen voor woningbouw en slecht heel beperkt voor bedrijven. En dat terwijl het nodig is dat de lokale bedrijven voldoende ruimte krijgen om te blijven ondernemen en groeien, alsmede startende ondernemers de kans krijgen om zich te vestigen. Het belang van voldoende capaciteit is breder dan alleen voor de bedrijven zelf, omdat ongeveer de helft van de banen bij Woudenbergse bedrijven wordt ingenomen door Woudenbergers. In Scherpenzeel zal dit niet anders zijn.’’ Volgens Veldhuizen moet niet onderschat worden hoe belangrijk het is voor de vitaliteit van een dorp om die lokale  werkgelegenheid te behouden en uit te breiden. Niet in het minst omdat die lokale werkgevers vaak ook als sponsor betrokken zijn bij het verenigingsleven.

Veldhuizen zegt ook enthousiast te zijn over wat hij tot nu toe heeft gezien van de plannen voor Zwarte Land II, waarin naast een deel uitbreiding voor initiatiefnemer Modiform en 2,5 ha voor lokale ondernemers, ook 2,5 ha is opgenomen voor de aanleg van een groene zone. ,,De initiatiefgroep, waarvan wij als ondernemersvereniging ook deel uitmaken, heeft alle inwoners en andere betrokkenen uitgenodigd om mee te denken over de invulling van het plan’’ vult Den Boer aan. ,,Daar wordt gelukkig goed gebruik van gemaakt en er zijn al de nodige leuke ideeën binnengekomen. Meedenken en -tekenen kan nog op de website van www.zwarteland2.nl tot 1 april aanstaande. Daarna gaan we kijken hoe we bepaalde dingen in het ontwerp kunnen gaan vertalen. Het duurt nog wel even voordat het definitieve ontwerp in procedure kan worden gebracht, maar de start is er. En dan hopelijk snel gas geven.’’

Bron: Scherpenzeelse krant
Geschreven door: Margreet Hendriks

Ondernemersvereniging Scherpenzeel